วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กลอนอวยพรวันเกิดให้น้องสาว

สุขสบาย คลายทุกข์ ดั่งใจหวัง 
ไม่คลุ้มคลั่ง ฟั่นเฟือน เพื่อนหลบหนี
อุณหภูมิ ลดลง ทุกดีกรี
ไข้ไม่มี ทุกข์ไม่มา กายบรรเทา

สติมา ปัญญามี ดีสุดสุด
ช่วยให้หลุด พ้นทุกข์ มีสุขได้
ขอให้มี พร้อมสรรพ แล้วปรับใจ
ปล่อยมันไป ความยึดมั่น ที่หลอกลวง